Úvod do akcií

Úvod do akcií

Čo sú to akcie ?     Akcie sú cenné papiere, pri ktorých získava vlastník množstvo práv v danej spoločnosti. Zjednodušene povedané podiel v spoločnosti. Vďaka tomuto cennému papieru (akcii) získava držiteľ podiel na zisku ( dividendy). Ďalším veľmi dôležitým právom akcionára je riadenie firmy a podielanie sa na valnom zhromaždení firmy. Avšak nie vždy …

Úvod do akcií Čítajte viac »