AOS na rozdiel od klasického diskrečného (manuálneho) tradingu kedy obchodník je nútený sedieť za grafmi a neustále byť v strehu, túto prácu vykonáva za Vás 24 hodín denne a bez prestávky hľadá najvhodnejšie vstupy do obchodu a následne výstupy.

Ďalšie lekcie