Forex (foreign exchange) je najväčším a najlikvidnejším finančným trhom na svete. Obchodujú sa naňom menové páry ako sú Euro,Dolár,Japonský Yen a vždy dvojice voči sebe napríklad Euro voči Doláru (EURUSD). Denne sa tu zobchoduje objem viac ako 5.3 biliónoa dolárov. Jedná sa o mimo burzový trh – over the counter (OTC) to znamená, že nemá žiadnu centrálu a skladá sa zo siete vzájomne prepojených zariadení. Táto sieť alebo systém vzájomne prepojuje banky, poisťovne, brokerov, fondy a retailových klientov takže nás.

Ďalšie lekcie