Na rozdiel od technickej ktorá sa zameriava na cenu a rôzne cenové formácie, fundamentálna analýza využíva všetky dostupné dáta ktoré o danom trhu sú k dispozícii ako sú HDP, Inflácia, nezamestnanosť pri akciách P/E ratio, zadlženosť firmy a podobne. Pri tejto analýze sa analytik snaží zistiť aká je skutočná hodnota inštrumentu a akým smerom by sa na základe dát ktoré ma dostupné mal trh uberať.

Ďalšie lekcie