Kontakt

E-mail: podpora@tradecamp.sk

 

IČO: 53 209 681
DIČ: 212 130 2722

Fakturačná adresa :
True Passion s.r.o.

Veľký Dvor 6360/7, 917 01, Trnava

Okresný Súd Trnava odd.SRO, vl.č 39128/T

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.s