Market profile je vizualizačná technika vďaka ktorej získame nový rozšírený pohľad na trh. Na rozdiel od sviečkového grafu pridáva do nášho obchodovania ďalší rozmer.

Ďalšie lekcie