Money Management je základným pilierom úspešného tradingu. Slúži na riadenie pozícii, minimalizovanie straty a maximalizácie zisku. Napriek jeho dôležtosti sa mu často krát neprikladá dôležitosť v takej miere ako by mala.

Ďalšie lekcie