Túto časť som sa rozhodol sem zakomponovať kvôli častým otázkam. Obecne ale platí že priemerný počítač nemá so SQ problém. Jediné čo nastane pri slabšom PC je dlhší čas resp. menej vygenerovaných alebo otestovaných stratégii napr. za hodinu a citeľné to môže byť pri zložitejších testoch ako je napríklad monte carlo testy a walk forward matrix.

Ďalšie lekcie