Metóda Order Flow nám oproti prechádzajúcim dvom metódam umožňuje nahliadnuť priamo do vnútra konkrétnej sviece kde môžeme vidieť počet realizovaných objednávok na strane kupcov a predajcov podrobne na každej cenovej hladine. Ide o analýzu toku objednávok ktorá nám pomáha upresniť pri obchodovaní naše vstupy a výstupy. Nato aby sme však mohli porozumieť tomuto nástroju musíme si najprv vysvetliť niekoľko vecí.

Ďalšie lekcie