Všetkého veľa škodí a inak to nie je ani pri tvorbe AOS. Pre optimalizácia je situácia, keď stratégiu zoptimalizujeme tak, že v na reálnych trhoch vedie k strate kapitálu.

Ďalšie lekcie