Technická analýza má pomôcť obchodníkovi predikovať ako sa bude trh správať respektíve, ktorým smerom by sa cena mala uberať na základe minulého vývoja. Technickú analýzu môžeme využiť pri obchodovaní akýchkoľvek trhov či už ide o forex, akcie, komodity, indexy a podobne.  Pri technickej analýze sa obchodník snaží nájsť buď dôležité úrovne na ktorých cena v minulosti reagovala a predpokladá, že by nanich cena mohla reagovať aj v budúcnosti pretože na trhoch sa história častokrát opakuje a zároveň preto, že tieto úrovne sleduje väčšina účastníkov trhu vrátane Veľkých hráčov (Banky,fondy a rôzne inštitúcie).

Ďalšie lekcie